Praktisk info

INFO

1) Lovkrav

 

1.1. Kørekort til almindelig bil

Du kan tidligst gå op til teoriprøven en måned før du fylder 17 år.

Den praktiske prøve kan tidligst aflægges den dag, du fylder 17 år.

Dog er det tilladt at starte teoriundervisningen 3 måneder før du fylder 17.

 

Ifølge loven skal du minimum have gennemgået følgende, inden du må komme til den teoretiske og praktiske prøve.

 

A. Teori undervisning (28 x 45 minutter)

 

B. Manøvrebane

     Inden kørsel i trafikken skal du øve dig på et lukket areal.

     Kravet er 4 x 45 minutter, hvor du bl.a. lærer følgende:

 • igangsætning og standsning
 • 8-tal, kørsel i højre og venstre sving
 • slalom
 • bakning
 • 3-punkts vending
 • parkering i parkeringsbås
 • parallelparkering

 

C. 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

 

1.2. Generhvervelse/ kontrollerende køreprøve

 

Har du fået betinget eller ubetinget frakendelse, skal du have generhvervet kørekortet.

Dette betyder, at du igen skal bestå både teori- og praktiskprøve.

Prøverne aflægges efter reglerne om køreprøve til almindelig bil.

Dog er der ingen krav om, at du skal til manøvrebane eller glatbane.

 

Lovens mindste krav til generhverv:

Der er ingen krav om at du skal tage undervisningen. Men da du skal bestå begge prøver, er det bedst at vælge en af vores pakke-løsninger

 

2) Førstehjælp

 

Ansøger du om kørekort for første gang, er det obligatorisk for dig at bestå et kursus i Færdselsrelateret førstehjælp. Kurset er et kompetencegivende førstehjælps kursus, som afholdes af instruktører godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.

 

Når kurset er afsluttet, får du et bevis, som skal vedlægges ansøgning om kørekort. Før dette er vedlagt, kan vi ikke bestille teoriprøve, derfor er det vigtigt at gennemføre kurset i god tid.

 

Kurset varer 8 timer, afholdes primært i weekender, koster 550,- kr. og tilmeldes via: www.klartilkort.dk

 

Du er fritaget for kurset, hvis du er uddannet:

 • Læge
 • Sygeplejerske
 • Redder
 • Jordmoder

 

Du er også fritaget fra kurset, hvis:

 • Du har et bevis som er højst 1 år gammel
 • Du er godkendt af Dansk Førstehjælps Råd

 

3) Prøver

 

For at få et kørekort til almindelig bil, skal man bestå en teoriprøve OG en køreprøve.

 

Teoriprøve

 

Den teoretiske prøve varer ca. 30 minutter og er en skriftlig prøve, hvor man skal svare på 25 spørgsmål, hvoraf 20 skal besvares rigtigt.

 

Til teoriprøven skal du huske at medbringe:

 • Ansøgning om kørekort
 • Pas og evt. tidligere udstedt kørekort. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du huske at medbringe din opholdstilladelse
 • Lektionsplan

 

Køreprøve

 

Køreprøven varer ca. 45 minutter og starter med, at den sagkyndige stiller nogle spørgsmål til bilens teknik (bremser/ dæk/ lygter osv.). Derefter skal man køre med den sagkyndige, som undervejs vil give anvisninger, som man skal følge.

 

Til den praktiske prøve skal du huske at medbringe:

 • Ansøgning om kørekort
 • Pas og evt. tidligere udstedt kørekort. Hvis du ikke er dansk statsborger, skal du huske at medbringe din opholdstilladelse
 • Lektionsplan

 

4) Aflysning

 

Hvis du ikke kan komme til kørsel eller en prøve, er det vigtigt både for dig og mig, at undervisningen aflyses i god tid.

 

Ved at aflyse i god tid, kan vi hurtigere finde en anden tid som passer dig, og du undgår at komme bagud med din undervisning.

 

Derfor har skolen følgende regler angående aflysning af undervisning:

 • Aflysning af køretider skal ske 2 hverdage før inden kl. 12.00.
 • Manøvrebane skal aflyses senest 5 dage før.
 • Køreteknisk anlæg skal aflyses senest 7 dage før.
 • Prøver hos politiet skal aflyses senest 5 hverdage før.

 

Hvis du glemmer at aflyse eller aflyser for sent, bliver du nødt til at betale fuld pris alligevel.

 

5) Betaling

 

Det er muligt at betale kontant eller via Netbank overførsel på køreskolens kontonummer:

 

Danske Bank A/S

Reg.nr.: 4190

Konto nr.: 3117144151

 

Husk, at du kan betale Lovpakken i 2 rater og stadig kan få rabat på 1395, - kr.!